Fundacja Społecznie Bezpieczni

Fundacja Społecznie Bezpieczni została powołana 11 grudnia 2009 roku przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, fundatora Fundacji. Fundacja Społecznie Bezpieczni jest organizacją pozarządową działającą na polu ekonomii społecznej.

Współpracujemy na co dzień z wieloma podmiotami w zakresie wsparcia osób wykluczonych, przede wszystkim osób bezdomnych i potrzebujących oraz migrantów. Naszym głównym polem działania jest ekonomia społeczna, która nakierowana jest na wsparcie osób mających trudność z odnalezieniem się na rynku pracy, bądź w lokalnej społeczności. Fundacja realizowała dotychczas projekty współfinansowane z PO FIO pt. "Społecznie Bezpieczni" oraz projekt Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej realizowany w ramach EFS POKL. Fundacja na co dzień współpracuje z lokalną społecznością dzielnicy Nowy Port czy organizacjami pomocowymi z Gdańska. Fundacja prowadzi sklep charytatywny „Złota Szafa”. Fundacja realizowała w partnerstwie z TPBA Koło Gdańskie projekt „Poznać i zrozumieć”, który miał na celu szkolenie i przygotowanie kadr Towarzystwa do pracy z imigrantami.

Fundacja jest fundatorem nagrody „Pomagacz roku” im. Romana Koturbasza. Tytułu przyznawanego rokrocznie, osobie lub instytucji, która według kapituły wyróżniać się będzie wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Nagroda ta adresowana jest do wszystkich ludzi o dobrym sercu, zarówno tych niosących pomoc amatorsko i wolontarystycznie, często stojących w cieniu wielkich instytucji, jak i profesjonalistów, którzy nieraz w systemowy sposób, wspierają całe rzesze potrzebujących.